آرشیو اخبار
استان بوشهر، گردشگری و بوم گردی

اقلیم گسترده، آب و هوای مطلوب، امنیت روحی و  مهمان نوازی مردم، استان بوشهر را تبدیل به یکی از مناسب ترین مقصدها و هدف‌های گردشگری و بوم گردی و ایل درمانی هموطنان در فصول مختلف سال کرده است.

1400/11/11