آرشیو اخبار
موحد؛ نماینده پرنفوذ در پارس جنوبی

بر اساس قانون، نمایندگان مجلس دو وظیفه و مأموریت اصلی دارند: قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای درست قانون. نفس و ماهیت کار نمایندگان نیز، اجرایی نیست، و عملاً از ورود به امور اجرایی منع شده‌اند. بزرگان و مسئولین عالی نظام نیز بارها به این موضوع و ضرورت پرهیز نمایندگان محترم در امور اجرایی تأکید داشته‌اند‌.

1402/6/12
استان بوشهر، گردشگری و بوم گردی

اقلیم گسترده، آب و هوای مطلوب، امنیت روحی و  مهمان نوازی مردم، استان بوشهر را تبدیل به یکی از مناسب ترین مقصدها و هدف‌های گردشگری و بوم گردی و ایل درمانی هموطنان در فصول مختلف سال کرده است.

1400/11/11