شماره خبر : 5119
منتشر شده در مورخ : ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
ساعت : 7:6
خانه مردم نماینده مردمی می‌خواهد!

خانه مردم نماینده مردمی می‌خواهد!

عبدالرسول جوادی بالاجاده 
اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ مردم برای تعیین نمایندگان مجلس در انتخابات شرکت کردند و از میان رنگارنگی شعارها و لیست‌های جریان‌های سیاسی، افرادی را انتخاب کردند و عملا مجلس دوزادهم را شکل دادند ..

در هیاهوی تشکیل مجلس دوزادهم، حادثه ای غمبار بر آسمان ایران عزیز حادث شد و آلام و غمی به بزرگی ایران ایران را فرا گرفت و رئیس جمهور شهید، وزیر شهید امور خارجه،نماینده ولی فقیه و استاندار شهید  و جمعی از همراهان ( شهدای خدمت) را تا بهشت رضا تشیع و وداعی جانسوز گفتند .
اما آنچه که ماندگار ماند غم دولت یار بود و پرده برداری از رنجها، دغدغه‌ مندیها و خدمات بی منت رئیس جمهور شهید و نقش شهدای خدمت در تجلی واقعی خدمت به مردم ......

برجستگی و ماندگار واژه‌ی " خدمت به مردم" بر تارک ارکان مدیریتی کشور و تداعی آن با رئیس جمهور شهید رجایی و اثرات موثر خدمت در طول مدت کوتاه مدیریتی،صفحه ای زرین و نوین در ادبیات مدیریتی کشور باز کرد و به همان اندازه انتظارات و مطالبات مردم کشور از منتخبین و مدیران هم تغییر کرد.

به همین اهمیت خانه ملت ( مجلس شورای اسلامی ) خانه خدمت و محل تبیین و تقنیع بهترین و مستحکمترین قوانین برای اجرای بهترین خدمت به جامعه ایرانی میدانند .

ملت ایران بر این باورند که قوانینی قوی و نظارتی کامل و بدون نگرش‌های جریانی و حزبی و گروهی می‌تواندبستر های انتخاب مدیرانی قوی را ایجاب کند و در نهایت بهره آن که خدمت به مردم است به کل کشور جریان می یابد .

خانه مردم نمایندگانی مردمی می‌خواهد تا بتواندزبان گویای مردم کشور باشد و مجلس و قوانین در خدمت به مردم بداند و تسهیلگری امور جامعه را داشته باشد .

با شهادت شهدای خدمت در راس آن رئیس جمهور شهید،مهمترین مطالبات مردم الگو پذیری از شهدای خدمت برای خدمت به مردم و اثر گذاری در روابط اجتماعی و پیگیری مطالبه گرانه برای رفع مشکلات جامعه می باشد.

خانه مردم نماینده مردمی می‌خواهد تا واسطه ها را بردارد و شرایط پیگیری مطالبات بحق مردم در دیدارهای حضوری فراهم شود .
دربهای مجلس و دفاتر نمایندگان بر روی مردم گشوده تر از هر زمان باشد و مردم خانه ای امن و ماوایی برای درمان آلام اجتماعی بدانند و آغوش نمایندگان را با عطوفت و پاسخگوی اعتماد مردمی بدانند .

نمایندگان مجلس دوازدهم: زمان اندک هست و گذرا و خیلی زود دیر می‌شود،قدر این موهبت اعتماد مردمی را بدانید و از آن بهترین و شایسته ترین خدمت را برای مردم شریف ایران ارزانی دارید تا پاسخگوی اعتماد مردم بخود باشید .

نمایندگان مجلس دوازدهم؛ مردم بهترین ناظران بر عملکردها و رفتارها هستند و دقیقترین ارزیابان، پس طوری باشید که برای همیشه برای مردم نماینده بمانید

برچسب ها : خانه ملت عبدالرسول جوادی بالا جاده مجلس دوازدهم