«سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
آدرس : تهران خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر(بخارست)کوچه سوم، پلاک 1، مجتمع انتخاب
تلفن تماس : 021-88707131
فکس : 021-88707035