آرشیو اخبار
مرگ زودرس بلوط‌های غرب به دلیل تبعات جنگ دوم خلیج فارس

عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی گفت: در جنگ سال ۱۹۹۰ بین آمریکا و عراق، از گلوله با رادیواکتیو ضعیف توسط آمریکا استفاده شد. میزان خسارت مواد رادیو اکتیو این جنگ به مراتب بیشتر از بمب اتمی هیروشیما بود. ولی نهادی پیگیر این موضوع نبود و به کرات نسل سوم اورانیوم ضعیف شده را در این جنگ استفاده کردند. با توجه به خشک شدن برخی رودخانه‌ها، خاک آلوده به اورانیوم به کشورهای منطقه پخش می‌شود و در زاگرس غربی بعضی درختان بلوط به واسطه این گرد و غبار دچار نابودی زودرس شده‌اند.

1400/11/11