شماره خبر : 1083
منتشر شده در مورخ : ۶ مهر ۱۴۰۲
ساعت : 20:15
پتروشیمی مروارید در صدر جدول تولید اسمی اتیلن در میان پتروشیمی های الفینی

پتروشیمی مروارید در صدر جدول تولید اسمی اتیلن در میان پتروشیمی های الفینی

پس از گزارش شرکت ملی پتروشیمی از میزان تولید اسمی اتیلن در میان پتروشیمی های الفینی پتروشیمی مروارید در صدر نشست.

روزهای گذشته پس از پایان شش ماه اول سال ۱۴۰۲ شرکت ملی صنایع پتروشیمی آخرین امار از میزان تولید اسمی اتیلن در واحد های الفینی کشور را منتشر کرده است.
طبق گزارش NPC، شرکت پتروشیمی مروارید در شش ماه اول سال توانسته به تولید اسمی ۹۴% برسد این در حالیست که مروارید در سال گذشته در بهترین حالت به ۸۰% تولید اسمی رسیده بود. نباید فراموش کرد که این کسب موفقیت برای مروارید در حالی رقم خورده است که این پتروشیمی بیش از ۸ روز در اورهال بوده و عملا میزان تولید در آن زمان صفر بوده است. جا دارد به مدیریت و پرسنل سخت کوش پتروشیمی مروارید دستمریزاد گفت.
در این گزارش پس از مروارید میتوان از آریا ساسول با ۹۲ % ، شازند با ۹۱% رتبه های دوم و سوم بیشترین تولید اسمی اتیلن در شش ماه اول سال یاد کرد.
 

برچسب ها : پتروشیمی مروارید الفین اسدالله غلامپور